Trine K Conditions

Trine K betingelser (Available in Danish only)

Tilmelding og betaling

Tilmelding er først bindende for bureauet og den rejsende, når depositum eller det fulde beløb er betalt. Ved indbetaling af depositum godtager den rejsende de bestemmelser arrangøren har fastsat for rejsen. Depositum skal være os i hænde senest 72 timer efter bestilling. Beløbets størrelse oplyses ved bestilling, men er typisk 10 %. Mange billettyper kræver fuld betaling ved bestilling, dette vil i givet fald blive oplyst ved bestilling. Er der mindre end 40 dage til afrejse, forfalder hele rejsens pris ved bestillingen. Betales forfaldne beløb ikke, kan det ikke garanteres at rejsen forbliver reserveret

Pakkerejser

Rejser der indeholder transport og en anden væsentlig turistmæssig ydelse er omfattet af ”lov om pakkerejser”. Se eventuelt mere på www.rejsegarantifonden.dk. Foruden de almindelige bestemmelser på selskabsrejser, kan arrangøren have særlig bestemmelser. Disse fremgår af arrangørens program/betingelser/prisliste, som De har fået udleveret eller bør bede om samt af arrangørens hjemmeside.

Trine K Travel optræder som formidler/agent for Billetkontoret A/S, Registreret i Rejsegarantifonden med Nr. 650, Vesterbrogade 112 B, 1620 København, CVR: 13451532 (Rejsens tekniske arrangør).

Trine K Travel er herudover selvstændigt registeret i Rejsegarantifonden, med Nr. 1600. for de pakkerejser hvor selskabet selv er pakkerejsens tekniske arrangør

Flybilletter

Restriktioner og evt. andre vilkår for flybilletter vil fremgå af betingelserne påtryk nævnte billetter og faktura. Bemærk at flybilletter som hovedregel ikke kan ændresSåfremt det ikke direkte fremgår af deres faktura kan flybilletter ikke ændres, overdrages eller refunderes uanset årsag. Hvis de ønsker at drage fordel af de mange lavpristilbud, bevirker dette ofte at en længere strækning udstedes i form af flere billetter med samme eller andre selskaber. Dette bevirker at De får den billigst mulige pris, men samtidig giver De afkald på visse regres muligheder overfor flyselskabet og/eller rejsebureauet i forbindelse med forsinkelser. De bærer således selv risikoen og omkostningerne ved en eventuel forsinkelse. De kan i rejsebureauet tegne en forsikring mod forsinkelser. Såfremt de har krav om særlig fleksibilitet i forbindelse med Deres rejse, skal denne være påført deres bekræftelse og/eller flybillet. Er der tvivl om deres billet er fleksibel og fremgår der ikke nogle oplysninger eller efter deres mening fejlagtig oplysninger på Deres bekræftelse skal de straks og inden afrejse kontakte Trine K Travel.

Afbestillingsbeskyttelse

Da næsten alle flybilletter er omfattet af annullerings- og ændringsgebyrer som kan være helt op til 100 % af billettens og rejsens pris, anbefaler vi kraftigt at de tegner en afbestillingsforsikring. Regler for denne forsikring udleveres på forlangende

Navne på flybilletter

Kunden skal selv drage omsorg for, at bureauet får oplyst de korrekte navne på alle rejsende allerede ved den første bestilling. Mange flyselskabers reservationssystemer tillader ikke en senere korrektion men håndterer dette som en annullering og en nybestilling. Dette medfører ofte, at den pris De oprindeligt har fået deres flybillet til, ikke længere er gyldig og De derfor vil blive opkrævet denne difference. I værste tilfælde kan dette betyde, at De ikke kan komme med ønskede fly. Rejsebureauet og flyselskabet har intet ansvar i denne situation.

Navne på ALLE rejsende skal være PRÆCIS det navn der fremgår af deres gyldige rejsepas. Det skal understreges at det skal være PRÆCIST det samme navn. Kunstnernavne, kaldenavne, forkortelser, mellemnavne etc. må ikke anvendes med mindre de fremgår af deres pas

Flytider i deres rejseplan

Flytiderne i Deres rejseplan er gældende på det tidspunkt rejsen bestilles og /eller udstedes. Flyplaner og rejseplaner ændres ofte uden varsel. Kontroller derfor ALTID tiderne i de fremsendte billetter. I tilfælde af afvigelser i forhold til rejseplanen er det ALTID tiden i billetterne der er gældende. Under alle omstændigheder bør bureauet kontaktes i et sådant tilfælde.

Åbne billetter

Har de en ”åben” billet, hvor der ikke er foretaget en pladsreservation på hjemrejsen, skal De være opmærksom på, at denne er gyldig NÅR der er plads på den pristype de har købt. Dette kan i højsæsonen betyde, at De kan komme ud for ikke at kunne afrejse i perioder der kan strække sig op til flere uger. Reserver derfor altid hjemrejsen i så god tid som muligt.

Check Ind tid

Den på rejseplanen anførte check ind tid, er SENESTE tidspunkt hvor De skal have GENNEMFØRT check ind. Det er således IKKE det tidspunkt De skal ankomme til check ind-. Vær opmærksom på at sikkerhedskontrollen i mange lufthave er tidskrævende, og det er Deres eget ansvar at ankomme i tilpas tid, til at kunne komme igennem dette inden afgang.

Pas og visa

Rejsebureauet oplyser gældende regler for danske statsborgere. Er De ikke dansk statsborger, skal de selv undersøge krav til visa herunder også transitvisa hvis de på Deres rejserute mellemlander i et andet land. Bemærk at de fleste lande udenfor EU kræver at deres pas er gyldigt 6 mdr. efter ankomsten til destination. Vær ligeledes opmærksom på at visa er tidsbegrænset, og forlænger De en rejse er De selv ansvarlig for at forlænge dette iht. pågældende lands regler. Se mere på www.um.dk

Særligt vedr. rejser til USA.: Her kræves forhåndsgodkendelse for at få indrejse. De skal derfor SENEST 96 timer før afrejse, udfylde data. Dette gøres på US immigrations hjemmeside:esta.cbp.dhs.gov.

Vaccinationer

Kontakt deres læge

Skatter og afgifter

En del skatter og afgifter påføres selve billetten. Disse kan ændres sig i tiden mellem bestilling og billetudstedelse. Herudover findes der afrejse afgifter og skatter som opkræves lokalt. Rejsebureauet vil informere om disse, man kan ikke tage ansvar for om beløbet størrelse ændrer sig . Oftest er der tale om beløb mellem 5 og 20 USD, som skal betales KONTANT i lokale valuta ved afrejse.

Prisforhøjelser og nedsættelser

I dag er der ofte pludselige kampagner fra luftfartsselskabernes side. Bureauet vil i videst muligt omfang lade disse komme dem til gode. Bureauet tager forbehold for prisstigninger som det ikke har haft mulighed for at afbøde eller undgå. Flyselskaberne kan ændre priser uden varsel og sende denne stigning videre til rejsebureau og kunden såfremt billetten ikke er udstedt. Bureauet vil meddele dem prisstigning hurtigst muligt efter selv at have fået kendskab til denne

Ansvarsbegrænsning

Bureauets ansvar er begrænset til de beløb som transportselskaberne i henhold til de internationale transportkonventioner er begrænset til. For flytransport gælder Warszawakonventionen, hvis erstatningsbeløb for personskade er meget lave, ofte kun ca 100.000,- DKR. Og for bagage max. 120,- DKR per kg.

Forsikring

Vi anbefaler kraftigt at De tegner såvel afbestillings- som rejseforsikring

Reklamationer

Kunden skal reklamere over eventuelle fejl og mangler hurtigst muligt efter de er konstateret enten til arrangørens repræsentant på stedet eller til luftfartsselskabets repræsentant. Bemærk at det er et krav, at de foretager denne kontakt eller kontakter bureauet i Danmark med henblik på at bureauet kan afhjælp manglen. Agerer de på egen hånd uden at kontakte nogle af de nævnte parter, vil de selv skulle afholde alle omkostninger. Ved kontakt på destinationen, er det en god ide at få dokumentation for reklamationen og de tiltag der er gjort for at udbedre denne. Skulle afhjælpning ikke ske, kan de efter hjemkomst rette henvendelse til bureauet.. Kan de ikke her finde en passende løsning kan de klage til Rejseankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal ,2840 Holte 45461100

Værneting

Ved alle søgsmål mod bureauet skal dansk ret anvendes. Klager og søgsmål der ikke kan afgøre af Rejseankenævnet skal afgøres Sø- og Handelsretten.