Plantesundhedsforordning

Vær opmærksom på din pligt til at informere rejsende fra tredjelande om indførsel af planter, frugt, frø og andre planteprodukter

Reglerne om indførsel af frø, planter og planteprodukter fra lande uden for EU følger af Plantesundhedsforordningen, som trådte i kraft 14. december 2019.

Reglerne medfører, at det ikke er tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter herunder snitblomster fra rejser i lande uden for EU, uden at disse følges af et officielt plantesundhedscertifikat. Reglerne gælder for rejsende, som medbringer planter og planteprodukter i bagagen eller som en del af deres personlige bagage.

Plantesundhedsforordningen har til formål at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktionen mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planteprodukter som blinde passagerer eller smugles ind. Planteskadegørere kan gøre stor skade på dansk økonomi og natur. Ved mistanke om fund af særligt alvorlige planteskadegørere, også kaldet karantæneskadegørere, er der anmeldepligt til Landbrugsstyrelsen.

 

Se,https://lbst.dk/virksomheder/gartneri/ny-plantesundhedslovgivning/nye-skaerpede-rejseregler/